"Eko Przystanek" – ekologiczny program mający na celu poprawę przystanków w naszym regionie

"Eko Przystanek" – ekologiczny program mający na celu poprawę przystanków w naszym regionie

W ramach programu pilotażowego „Eko Przystanek” samorządy z naszego obszaru mogą otrzymać dofinansowanie na kwotę trzech milionów złotych. Inicjatywa ta przewiduje przyznawanie funduszy na modernizację lub budowę nowych przystanków, a nawet ich dodatkowe oświetlenie. Program ten został zaprojektowany tak, aby w pełni spełniać oczekiwania mieszkańców.

Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który finansuje 70% projektu, podkreślił, że dzięki temu wsparciu jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość renowacji starych przystanków lub postawienia nowych. Co więcej, jest to szansa na dodatkowe doświetlenie przystanków, co ma kluczowe znaczenie dla komfortu korzystania z nich przez mieszkańców.

Subocz zaznacza również, że istnieje możliwość odpowiedniego zagospodarowania takiego przystanku, na przykład poprzez zastosowanie zielonych nasadzeń. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla samorządów w ramach tego programu wynosi 200 tysięcy złotych.