Dr Magdalena Anna Nowak obejmuje stanowisko dyrektora medycznego w drawskańskim szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Dr Magdalena Anna Nowak obejmuje stanowisko dyrektora medycznego w drawskańskim szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty

W szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty, zlokalizowanym w Drawsku Pomorskim i zarządzanym przez Grupę American Heart of Poland, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora ds. medycznych. Od 2022 roku funkcję tę pełni dr Magdalena Anna Nowak, która dotychczas była ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tej placówki.

Dr Nowak to wykwalifikowana specjalistka, uzyskująca wykształcenie na Pomorskiej Akademii Medycznej. Ponadto, rozwijała swoje kompetencje na studiach podyplomowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie specjalizowała się w Medycynie Bólu. W 2023 roku zdobyła certyfikat końca studiów podyplomowych z Zarządzania w podmiotach opieki zdrowotnej oraz Studiów menedżerskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Master of Business Administration.

Pozyskane opinie o dr Nowak świadczą o jej zaangażowaniu nie tylko w dobro pacjentów, ale również w promowanie nowatorskich metod terapeutycznych i utrzymanie wysokich standardów opieki zdrowotnej. Samo stanowisko twierdzi, że szpital powinien być dla pacjenta miejscem przyjaznym, bezpiecznym i efektywnym w zakresie diagnozy i leczenia.

Grupa American Heart of Poland posiada w Polsce sieć 77 oddziałów (w tym 20 oddziałów kardiologicznych, 2 oddziały chirurgii naczyniowej, 4 ośrodki rehabilitacyjne, 22 przychodnie, punkty diagnostyczne i laboratoria oraz Uzdrowisko Ustroń). Ponadto, podmioty należące do Grupy realizują rocznie ponad 50 tys. hospitalizacji.