Doktor Maria Kubis wezwana przed sąd za podejrzenie pomocy w przerywaniu ciąży

Doktor Maria Kubis wezwana przed sąd za podejrzenie pomocy w przerywaniu ciąży

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wysunęła formalne oskarżenie przeciwko doktor Marii Kubis, specjalistce w dziedzinie ginekologii. Zarzuca się lekarce współudział w nielegalnym przerywaniu ciąży, a motywem tych działań miało być osiągnięcie korzyści finansowej.

Mecenas Rafał Gawęcki, pełniący rolę radcy prawnego pani doktor, poinstruował Polską Agencję Prasową, że jego klientka wyraża zgodę na upublicznienie jej pełnego nazwiska.

Według Marcin Lorenc, rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, akt oskarżenia dotyczy sześciu incydentów na podstawie artykułu 152 paragrafu 2 Kodeksu Karnego. Każdy z tych przypadków to konkretny czyn, w którym podejrzewane jest udzielenie pomocy przy przerwaniu ciąży w celu uzyskania zysków finansowych.

Lorenc dodatkowo wyjaśnił, że te sześć przypadków to konkretnie sześć różnych kobiet w ciąży. Śledczy ustalili, że żadna z nich nie została ofiarą przestępstwa ani nie była w szczególnie trudnej sytuacji osobistej. Nie stwierdzono również, że urodzenie dziecka mogłoby stanowić zagrożenie dla ich życia lub życia nienarodzonego dziecka. Nie zidentyfikowano także żadnych wad genetycznych u płodów.

Według informacji zebranych podczas śledztwa, doktor Kubis jest podejrzana o sprzedaż leków poronnych kobietom, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Kobiety, które mogły zakupić te leki, nie będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.