Dodatkowe wsparcie dla projektu Maluch+

Dodatkowe wsparcie dla projektu Maluch+

Będzie kolejne wsparcie dla rządowego programu Maluch+. Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do takich instytucji zaliczane są: żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów. Okazuje się, że dofinansowanie wzrośnie o 12 milionów złotych.

Cel programu?

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

Rozszerzenie programu

Program „Maluch +” zostanie rozszerzony, co oznacza, że gminy naszego regionu otrzymają wsparcie w wysokości ponad 200 milionów złotych. Środki te przeznaczone będą głównie na utworzenie nowych żłobków oraz wsparcie już istniejących – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Porównując z kwotą 52 milionów złotych przeznaczoną w ciągu ostatnich 6 lat – wzrost jest czterokrotny. Oznacza to,  że gminy będą mogły pozyskać zdecydowanie więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Wnioski można składać do 19 lutego.