Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin i absolutorium dla prezydenta

Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin i absolutorium dla prezydenta

Podczas burzliwej dyskusji dotyczącej „Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok” oraz udzielenia absolutorium prezydentowi tego miasta, radni zajęli się analizą i porównywaniem danych liczbowych. Mimo że wynik głosowania był z góry przesądzony, ze względu na podział sił w Radzie Miasta, debata trwała blisko 4 godziny.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, odniósł się do wyzwań, z jakimi borykało się miasto w trudnym roku 2022. Wśród nich wymienił długotrwałe skutki pandemii, kryzys uchodźców spowodowany agresją Rosji na Ukrainę, problemy energetyczne oraz kłopoty finansowe samorządów. Podkreślił, że te wydarzenia wpłynęły na spadek dochodów własnych miasta i ograniczenie jego niezależności finansowej.

Mimo konieczności redukcji wydatków inwestycyjnych, prezydent zapewnił, że wszelkie zaplanowane i już rozpoczęte projekty inwestycyjne zostaną zrealizowane. Dodał, że pomimo licznych przeciwności, władze miasta dążą do utrzymania stabilności i kontynuowania rozwoju Szczecina.