Czy można unieważnić umowę kredytową w euro?

Czy można unieważnić umowę kredytową w euro?

Po fali wyroków sądowych unieważniających umowy kredytowe we frankach szwajcarskich wiele osób zadaje sobie pytanie jak wygląda sytuacja w przypadku kredytu zaciągniętego w europejskiej walucie. Czy w takim wypadku również można ubiegać się o unieważnienie kredytu?

Czy to w ogóle możliwe

Unieważnienie kredytów w euro jest jak najbardziej możliwe, jeżeli po dokładnym przeanalizowaniu umowy kredytowej okazuje się, że zawiera ona klauzule abuzywne. Warto w takim przypadku skonsultować się z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą przeprowadzić taką analizę. Ostatecznie słowo w tej sprawie należy do sądu, który po zapoznaniu się z umową i przesłuchaniu świadków podejmuje decyzję w tej sprawie.

Wszystkie kredyty zawierane w obcej walucie mogą mieć podstawy do unieważnienia, jeżeli w zawartej umowie kredytowej znalazły się niedozwolone formuły. Kredyty w euro stanowią tutaj jeden z przykładów jako jedne z najliczniej udzielanych, po kredytach frankowych. W Polsce najliczniej udzielanymi kredytami w obcej walucie były umowy frankowe, na drugim miejscu kredyty w euro, na trzecim kredyty w dolarach.

Na jakiej podstawie unieważnić kredyt w euro

Klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytowej są wystarczającym powodem do tego, aby próbować dochodzić swoich praw przed sądem.

Czym są klauzule abuzywne? Są to niedozwolone formuły, na podstawie których bank wykorzystuje swoją przewagę nad kredytobiorcą, np. odsyłając go do bankowej tabeli kursu walut. Są to też wszystkie te zapisy, które pozostają dla klienta niezrozumiałe – umowa kredytowa powinna być skonstruowana przejrzyście, w sposób jasny i klarowny. Kredytobiorca jest uznawany za stronę słabszą wobec instytucji bankowej, wszelkie zapisy wykorzystujące przewagę banku nie powinny w ogóle w umowie wystąpić. Według prawa wszystkie klauzule abuzywne powinny zostać usunięte z umowy – jeżeli po ich usunięciu umowa kredytowa nie może już obowiązywać – jest duża szansa na jej unieważnienie przez sąd.