Czas na młodych! Wybór nowej Młodzieżowej Rady Miasta w Szczecinie

Czas na młodych! Wybór nowej Młodzieżowej Rady Miasta w Szczecinie

Młodzieżowa Rada Miasta W Szczecinie działa na rzecz młodzieży, współpracując z prezydentem i aktywizując środowisko. Wybory na nową kadencję odbędą się w dniach 28 – 29 września 2021.

Kto może wejść w skład Młodzieżowej Rady Miasta w Szczecinie?

W skład organizacji wejść mogą uczniowie ponadpodstawowych szkół publicznych oraz od tej kadencji również niepublicznych. Rada składa się z 54 członków, po jednym z każdej z placówek uprawnionej do wzięcia udziału w wyborach. W tym roku wybory odbędą się nie tylko w tradycyjnej formie. Nowością są wybory przeprowadzane w formie elektronicznej, co może stać się dużym ułatwieniem i przyśpieszyć wyłonienie reprezentantów, którzy staną się częścią rady. Wyniki wyborów ogłosi prezydent miasta, po upływie 14 dni od tego wydarzenia, odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady.

Czym dokładnie zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta?

Organizacja ta ma za zadanie dbać o interesy młodzieży zamieszkałej w Szczecinie. Członkowie Rady reprezentują całe środowisko młodzieżowe również podczas spotkań Rady Miasta złożonej z dorosłych uczestników. Młodzież będąca w Radzie ma prawo do kierowania zapytań lub wniosków oraz do zabierania głosu przy okazji posiedzeń komisji właściwej Rady Miasta, wtedy, gdy sprawy dotyczą młodzieży. Organizacja spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem przez mieszkańców Szczecina. Samo integrowanie młodzieżowego środowiska jest bardzo dobrym zjawiskiem. Młodzieżowa Rada Miasta stara się też aktywizować młodzież oraz wspólnie tworzyć inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życiowych młodych Szczecinian.