Co warto wiedzieć o szczecińskim rynku zatrudnienia?

Co warto wiedzieć o szczecińskim rynku zatrudnienia?

Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego. Stanowi istotny ośrodek gospodarczy północnej Polski. Miasto cały czas prężnie się rozwija i daje coraz to nowe możliwości zatrudnienia. Czym charakteryzuje się rynek pracy w Szczecinie i w jakich branżach najłatwiej tam o znalezienie zajęcia zarobkowego?

Sytuacja na rynku pracy w Szczecinie na początku 2023 roku

Na rynku pracy w Szczecinie można zaobserwować dość stabilną sytuację. Istotnym wskaźnikiem, który to obrazuje, jest stopa bezrobocia notowanego w mieście. W styczniu 2023 roku wyniosło ono 3,1%. Dla porównania, w tym samym okresie w skali całej Polski utrzymywało się ono na pułapie 5,5%. W stolicy województwa zachodniopomorskiego wiele osób nie ma więc dużych trudności ze znalezieniem zajęcia zarobkowego. Już po wpisaniu frazy „praca Szczecin” w internecie można natrafić na wiele stron z ofertami z różnych branż.

Warto wiedzieć więcej na temat gospodarczej sytuacji w mieście. Ma ona bezpośredni związek z rynkiem zatrudnienia. W Szczecinie cały czas działa i rozwija się sektor turystyczny oraz związany z gospodarką morską. Oprócz tego jego tereny wchodzą w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma to duży wpływ na rozwój miasta, ponieważ wiąże się z nowymi inwestycjami dotyczącymi różnych branż.

W jakich zawodach łatwo o pracę w Szczecinie?

W Szczecinie istnieje szansa na znalezienie pracy w różnych obszarach. W niektórych zawodach może być to jednak łatwiejsze niż w innych. Dotyczy to tzw. profesji deficytowych. Oznaczają one stanowiska, na które jest duże zapotrzebowanie pracodawców przy niewielkim zainteresowaniu kandydatów. Co roku powstaje specjalny raport „Barometr zawodów”, prognozujący, które z profesji w danym regionie będą tymi deficytowymi. Zgodnie z najnowszymi szacunkami z 2023 roku w Szczecinie można wyróżnić kilka zawodów z bardzo dużym deficytem poszukujących w nich pracy. Taka sytuacji dotyczy analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, nauczycieli (wyspecjalizowanych w praktycznej nauce zawodu i w nauczaniu przedmiotów zawodowych), przedstawicieli branży IT (projektantów, administratorów zarządzających bazami danych, programistów i techników informatyki), budowlańców, specjalistów zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem produktów oraz usług, a także specjalistów ds. telekomunikacji. Na takich stanowiskach może więc być najłatwiej o zdobycie pracy, ponieważ konkurencja bywa mniejsza.

To nie wszystkie profesje w deficycie w Szczecinie. Nieco mniejszy, ale wciąż widoczny, jest niedobór takich pracowników, jak: brukarze, cieśle, elektrycy, kierowcy, graficy komputerowi, lekarze, magazynierzy, maszyniści, kucharze, monterzy, mechanicy, pielęgniarki, logistycy, spedytorzy, księgowi, pracownicy fizyczni, psycholodzy. Prognoza „Barometr zawodów 2023” nie wymienia niestety zajęć nadwyżkowych, czyli takich, w których jest nadmiar kandydatów.