Bezproblemowa rekrutacja w szkołach ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego

Bezproblemowa rekrutacja w szkołach ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego

Kurator oświaty, Katarzyna Koszewska, oraz wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, podczas konferencji prasowej uspokajali, że miejsca dla uczniów w publicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego są zapewnione. Zapewnili, że samorządy z powodzeniem przygotowały odpowiednią liczbę miejsc dla uczniów.

Kurator Koszewska przedstawiła dokładne statystyki, które pokazują, że planowane przez samorządy miejsca wynosiły 6 tysięcy. Jednak liczba uczniów przyjętych w trakcie tej rekrutacji to 5465, co oznacza, że jest jeszcze 535 wolnych miejsc. Jako dowód na to podała przykład Szczecina, gdzie nadal są dostępne miejsca dla uczniów.

Z kolei wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, przypomniał o reformie edukacyjnej przeprowadzonej kilka lat temu przez Platformę Obywatelską i PSL. Reforma ta wprowadzała sześciolatków do systemu edukacji i doprowadziła do nagromadzenia roczników podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wojewoda zaznaczył, że wszystkie problemy wynikłe z reformy udało się rozwiązać dzięki sprawnej współpracy samorządów, jednak warto pamiętać, kto te problemy wywołał.

Nadto informowano, że w regionie Zachodniopomorskim ponad 20 tysięcy uczniów zdało egzamin ósmoklasisty i tyle właśnie miejsc w szkołach ponadpodstawowych zostało dla nich przygotowane.