Awaria ogrzewania w Szczecinie

Awaria ogrzewania w Szczecinie

W Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie doszło do nieszczelności urządzeń produkcyjnych bloku A i bloku B. Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała, że praca bloku B zostanie przywrócona tak szybko, jak to możliwe. Jednocześnie powołana została specjalna komisja, aby wyjaśnić przyczyny nieszczelności bloku A.

Ciągłość ogrzewania zapewniona

Aby zapewnić ciągłość produkcji ciepła, SEC uruchomił źródło szczytowo rezerwowe – Ciepłownię Rejonową Marlicza. Ta ciepłownia uzupełnia brakujące ciepło, którego nie dostarcza Elektrociepłownia Pomorzany. Według rzeczniczki prasowej SEC, Danuty Misztal, Ciepłownia Rejonowa Marlicza pracuje pełną mocą, podobnie jak pozostałe źródła. Jednocześnie służby techniczne SEC i PGE współpracują, aby jak najszybciej przywrócić pełne dostawy ciepła w Szczecinie.

Aktualizacje na bieżąco w sprawie dostawy ciepła

SEC prowadzi również na bieżąco regulacje systemu ciepłowniczego, aby dystrybuować ciepło równomiernie do wszystkich części miasta. Jednakże, z uwagi na warunki pogodowe, może występować niedogrzewanie w obszarach najbliższych Elektrociepłowni Pomorzany – podkreśla Misztal. W drugiej połowie ubiegłego roku Elektrociepłownia Pomorzany przeszła gruntowny przegląd. Aktualizacje dotyczące statusu przywracania dostaw ciepła oraz bieżącej sytuacji będą publikowane na stronie sec.com.pl.