Asprod idzie w kierunku zrównoważonej energii: piekarnia stawia na źródła odnawialne

Asprod idzie w kierunku zrównoważonej energii: piekarnia stawia na źródła odnawialne

Piekarnia Asprod, zlokalizowana w Szczecińskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, niedawno przeszła na korzystanie wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze zrównoważonych źródeł. Częstotliwość takich źródeł obejmuje moc generowaną przez wodę, wiatr, biomasę i słońce. Wśród wspomnianych źródeł znajduje się także farma fotowoltaiczna, która została ukończona w tym roku i jest bezpośrednio umieszczona na terenie przedsiębiorstwa.

W kontekście najnowszych inwestycji Asprodu, firma poszła o krok dalej budując ekologiczną instalację fotowoltaiczną. Ta nowa struktura dostarcza ponad 11% całkowitego zapotrzebowania firmy na energię, obsługując hale produkcyjne, biura oraz sklep firmowy na miejscu. Reszta energii pochodzi wyłącznie od dostawców posiadających stosowne certyfikaty. W planach na ten rok jest jednak rozszerzenie istniejącej instalacji fotowoltaicznej przy siedzibie firmy, co spowoduje wzrost udziału energii wytwarzanej przez tę instalację do 15% całkowitego zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

Dariusz Bielecki, prezes zarządu spółki Asprod, podkreśla społeczną odpowiedzialność firmy i jej wysiłki na rzecz ochrony środowiska. „Zawsze blisko naszym sercom leżała troska o przyrodę”, mówi.

Możliwość budowy instalacji fotowoltaicznej była wynikiem kilku decyzji strategicznych. Te decyzje obejmowały przeniesienie siedziby firmy oraz budowę większego i bardziej nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Szczecińskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Trzebusz. Dzięki tym zmianom, Asprod dysponuje obecnie prawie 14 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni.