Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – działania szczecińskiej policji

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – działania szczecińskiej policji

W dniach od 4 do 30 września 2023 roku, funkcjonariusze ze szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji podjęli inicjatywę zgodną z narodowym projektem „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich pierwszym zadaniem była organizacja inicjacyjnej lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla najmłodszych.

Oczekiwać można wtedy wzmożonej obecności patroli policyjnych w okolicach placówek edukacyjnych, szczególnie w początkowych dniach roku szkolnego. Zadaniem stróżów prawa będzie skrupulatne obserwowanie zarówno kierowców, jak i pieszych, z myślą o wyłapaniu potencjalnie niebezpiecznych zachowań na drodze.

Kierujący pojazdami będą otrzymywać przypomnienia od policjantów o konieczności zachowania maksymalnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Zwróci się ich uwagę na znaczenie redukcji prędkości w tych miejscach, aby unikać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu przechodniów.

Podczas kontroli, mundurowi sprawdzą też, czy samochody zatrzymujące się w pobliżu szkół nie stanowią zagrożenia dla płynności i bezpieczeństwa ruchu. Dodatkowo, pod lupę wezmą również sposób przewożenia dzieci, żeby upewnić się, czy odbywa się on zgodnie z przepisami.