Zakładana do pracy przez Akademię Sztuki w Szczecinie Katarzyna Jaślarz odnosi zwycięstwo w sądzie

Zakładana do pracy przez Akademię Sztuki w Szczecinie Katarzyna Jaślarz odnosi zwycięstwo w sądzie

W kolejnym procesie, który przegrała Akademia Sztuki w Szczecinie, zasądzone zostało przywrócenie do pracy Katarzyny Jaślarz. Była kanclerz uczelni została zwolniona kilka lat temu, jednakże nie uznała swojego zwolnienia za prawidłowe i zdecydowała się na drogę sądową.

Kwestia jej niesłusznego zwolnienia została rozstrzygnięta na korzyść pani Jaślarz przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum. Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Tomasz Szaj, oficjalnie poinformował o wyroku. Zgodnie z nim, Katarzyna Jaślarz ma zostać przywrócona do pracy na stanowisku, które wcześniej pełniła. Ponadto, sąd zasądził dla niej wynagrodzenie w wysokości 396 tysięcy 463 złote za okres pozostawania bez pracy. Do tego dochodzą koszty procesu sądowego. Warto jednak dodać, że wyrok ten jest nieprawomocny.

Do tej pory nie udało się uzyskać komentarza od rzecznika Akademii Sztuki w Szczecinie na temat tej sytuacji.

Wcześniej toczył się już inny proces pomiędzy Akademią Sztuki a jej byłym rektorem, Dariuszem Dyczewskim. W maju br., pan Dyczewski triumfował w sporze o niesłuszne obniżenie jego pensji. Również ten proces odbywał się przed szczecińskim sądem. W wyniku wyroku, warunki wynagrodzenia Dariusza Dyczewskiego powróciły do stanu sprzed zmian wprowadzonych 5 listopada 2020 roku. Dodatkowo, Akademia Sztuki musiała zapłacić mu odszkodowanie w wysokości 24 tysięcy złotych.