Wybrano młodocianych radnych Szczecina na nową kadencję

Wybrano młodocianych radnych Szczecina na nową kadencję

Nowo wybrani, najmłodsi członkowie Rady Miasta Szczecin postrzegają swoją przyszłą rolę jako równowagę pomiędzy świeżością młodości a bogactwem doświadczenia. W trakcie kampanii wyborczej, ich kandydatury spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców – zauważyła Julia Szałabawka, która w przyszłości będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość w Radzie.

Julia zauważała wiele głosów popierających zmiany i nowe perspektywy. Cieszyła się pozytywnym odbiorem jej młodego wieku, co zdaniem wielu mieszkańców jest potrzebne dla wprowadzenia świeżego powiewu do polityki miejskiej. Przewiduje dużą zmianę, ale jednocześnie uważa to za korzystne. Z jednej strony Rada będzie składać się z wielu młodych osób, ale także z doświadczonych radnych, co zapewni odpowiednią równowagę.

Wiktoria Rogaczewska, kandydatka od Koalicji Obywatelskiej, również podkreślała znaczenie równowagi pomiędzy młodością a doświadczeniem. Sugerowała, że „świeża krew” może przynieść korzyści mieszkańcom w postaci bardziej bezpośredniego kontaktu z radnymi. Młodzi radni są bardziej dostępni w mediach społecznościowych, co ułatwia szybkie i skuteczne interwencje. Wiktoria jest przekonana, że mieszkańcy mogą liczyć na większe wsparcie ze strony młodszych członków Rady.

Mateusz Gieryga z Koalicji Obywatelskiej zgadza się z tą opinią, wskazując na aktywność młodszych radnych już w poprzedniej kadencji. Jego zdaniem to właśnie młodzi radni byli najbardziej aktywni, często wnioskując i zadając pytania. Ich zaangażowanie było widoczne zwłaszcza na Komisjach Inicjatyw lub Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni dziewiątej kadencji rozpoczną oficjalnie swoją pracę po złożeniu ślubowania na sesji, która odbędzie się we wtorek.