Wspólne manewry służb ratunkowych na Zalewie Szczecińskim zapewniają doskonalenie współdziałanie

Wspólne manewry służb ratunkowych na Zalewie Szczecińskim zapewniają doskonalenie współdziałanie

We wtorek na Zalewie Szczecińskim miały miejsce zorganizowane przez różne służby ratunkowe ćwiczenia. Głównym celem tych działań była poprawa koordynacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

W ćwiczeniach brały udział różne jednostki, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), Search and Rescue (SAR) czyli służba poszukiwawczo-ratownicza, ale także Policja, Straż Graniczna i Straż Pożarna. Dodatkowo do udziału w manewrach zaproszono studentów i wykładowców Politechniki Morskiej oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń zakładał symulację sytuacji awaryjnej na statku. Role ofiar wypadku pełnili zarówno ludzie będący na pokładzie jednostki, jak i ci, którzy znajdowali się w wodzie. Po zakończeniu akcji ratowniczej na wodzie, pozoranci zostali przekazani służbom działającym na lądzie.