Wójt i skarbniczka gminy Ostrowice skazani na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata

Wójt i skarbniczka gminy Ostrowice skazani na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata

Wacław M. i Krystyna K., były wójt i skarbniczka zniesionej gminy Ostrowice, otrzymali od Sądu Apelacyjnego w Szczecinie karę jednorocznego pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwuletni. Wyrok ten zapadł w piątek, zastępując wcześniej wydaną, nieprawomocną decyzję o siedmioletnim więzieniu za doprowadzenie gminy do stanu niewypłacalności.

Sędzia Dorota Mazurek, prezentując uzasadnienie nowej decyzji sądowej, zwróciła uwagę na fakt, że sąd pierwszej instancji nie uwzględnił specyfiki społecznej i ekonomicznej gminy, w której oskarżeni pełnili swoje obowiązki. Według niej, okoliczności te znacząco wpływają na ocenę szkodliwości społecznej przypisanego im czynu oraz stopień ich winy.

Wśród dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, sędzia Mazurek odniosła się do twierdzenia, że struktura gminy nie powinna zostać utworzona w takim kształcie, w jakim powstała. Zauważyła, że oskarżeni – pomimo nieznajomości sygnałów od innych organów lub ich niejednoznaczności – zdecydowali się na zadłużenie gminy, świadomi negatywnych konsekwencji swojego działania dla jej finansów. Jak podkreśliła, nie można zaprzeczyć, że zdawali sobie sprawę z tego, że gmina nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.