Wielkanocne spotkanie dla samotnych i ubogich zorganizowane przez Caritas w Szczecinie

Wielkanocne spotkanie dla samotnych i ubogich zorganizowane przez Caritas w Szczecinie

We wtorek, w szczecińskiej hali sportowej ZS nr 3, odbyło się wyjątkowe spotkanie wielkanocne. Wśród gości znalazły się setki osób ubogich i samotnych, dla których przygotowano wspólny posiłek oraz specjalne świąteczne paczki. Organizatorem tego wydarzenia była lokalna instytucja Caritas, która w ten sposób starała się przekazać wsparcie tym, którzy najbardziej go potrzebują.

Podczas spotkania, wszystkie osoby biorące udział, w tym ci doświadczający bezdomności, mogli skosztować gorącego żurku i innych tradycyjnych potraw wielkanocnych. Jak podkreślił dyrektor Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc, tego typu pomoc jest bardzo oczekiwana przez ludzi ubogich. Wskazał na to, że każdy ma prawo cieszyć się świętami, niezależnie od swojej sytuacji życiowej.

Caritas, będąca uprzednio wspomnianym organizatorem śniadania wielkanocnego, ze wsparciem miasta Szczecin zakupiła produkty do przygotowania wspólnego posiłku oraz zawartości 430 paczek. Szczecin przekazał na ten cel 45 tys. zł. W akcję włączyły się też inne instytucje, takie jak urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Regionalny OPS, a także kilkunastu lokalnych sponsorów, sieci handlowe oraz producenci wędlin.

Ks. Szmuc podkreślił znaczenie takiego wsparcia w podwojeniu budżetu akcji. Wskazał również na to, że choć chcą oni nieustannie wspierać potrzebujących przez cały rok, okres przedświąteczny stanowi dla nich wyjątkową okazję do spędzenia dodatkowego czasu razem przy stole i złożenia serdecznych życzeń. Wyraził też nadzieję, że niektóre osoby mogą już nie potrzebować pomocy i udało im się poprawić swoją sytuację życiową.