Usuwamy azbest ze Szczecina – sukces programu ZUK

Usuwamy azbest ze Szczecina – sukces programu ZUK

W 2020 roku, podczas realizacji programu „Szczecin bez azbestu”, który jest prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, udało się zebrać i usunąć z przestrzeni miejskiej ponad 36 ton tego niebezpiecznego tworzywa. Celem jest całkowite wyeliminowanie obecności azbestu na terenie miasta.

„Szczecin bez azbestu” to projekt, który ma swoje początki w 2005 roku. Od tego czasu z terenu Szczecina udało się zgromadzić i usunąć 3 327,5 Mg szkodliwego materiału. Całkowity koszt tej operacji wyniósł do tej pory 2 125 322,08 zł. W samym tylko 2020 roku, usunięto 36,1 Mg azbestu, co pochłonęło środki finansowe w wysokości 41,3 tysięcy złotych.

Paulina Łątka reprezentująca Centrum Informacji Miasta zapewnia, że inicjatywa eliminacji azbestu nie zakończy się na ubiegłym roku i będzie kontynuowana również w bieżącym roku. Jak dodaje przedstawicielka miasta: „Jest możliwość zgłaszania do nas miejsc zawierających azbest przez cały czas”. Program jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Szczecina, a także dla przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, czy jednostek finansów publicznych, których posiadłości mogą wciąż zawierać elementy wykonane z azbestu, takie jak dachy.

Rzeczniczka prasowa Centrum Informacji Miasta informuje także, że program zakłada bezpłatny demontaż i utylizację azbestu dla osób prywatnych. Pozostałe podmioty mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru już zdemontowanych elementów i ich późniejszą utylizację.