Szczecińskie Komisariaty Otwierają Drzwi dla Młodych entuzjastów Bezpieczeństwa

Szczecińskie Komisariaty Otwierają Drzwi dla Młodych entuzjastów Bezpieczeństwa

Ekspert ds. Młodzieży z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zgodnie z wyznaczonym planem spotkań, przeprowadził zajęcia terenowe dla uczniów szkoły o specjalności „bezpieczeństwo publiczne”. Tym razem młodzi ludzie mieli okazję odwiedzić dochodzeniowców z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno.

Zajęcia edukacyjne są realizowane w nowym roku szkolnym 2023-2024 zgodnie z założonym harmonogramem, podczas których uczniowie mają możliwość zgłębiania wiedzy o służbie policyjnej, straży pożarnej oraz służbie wojskowej.

Podczas tej szczególnej wizyty w Komisariacie Policji, Komendant Komisariatu podinspektor Mirosław Klarzyński, przedstawił strukturę jednostki policyjnej oraz omówił codzienne zadania, które są realizowane przez funkcjonariuszy pod jego nadzorem.

Uczniowie specjalizujący się w „bezpieczeństwie publicznym” mieli unikalną możliwość zwiedzenia różnych pomieszczeń Komisariatu. Największe wrażenie na młodzieży zrobiło biuro Komendanta.

Komendant i specjalista ds. Młodzieży prezentowali profesję policjanta jako pracę pełną wyzwań, mogącą dostarczyć wiele satysfakcji młodym obywatelom Polski.

Na koniec tej edukacyjnej wizyty, uczniowie mieli szansę zapoznać się z różnymi elementami wyposażenia policyjnego.