Szczecińskie Inwestycje Miejskie poszukują wykonawcy do przebudowy ulicy Emilii Plater

Szczecińskie Inwestycje Miejskie poszukują wykonawcy do przebudowy ulicy Emilii Plater

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, mający na celu znalezienie odpowiedniego wykonawcy do zrealizowania projektu przebudowy ul. Emilii Plater. Odcinek, który ma zostać poddany renowacji, rozciąga się od ul. Sczanieckiej aż do ul. Firlika. Zadanie obejmuje nie tylko modernizację jezdni, ale również chodników, parkingów i zjazdów.

Całość prac zostanie zrealizowana w formule 'zaprojektuj i wybuduj’. Oprócz wymiany istniejącej nawierzchni, spółka planuje także wprowadzenie nowego systemu odwodnienia pasa drogowego oraz instalację nowoczesnej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. W ramach inwestycji nastąpi również modernizacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie elementów małej architektury oraz dodanie nowej zieleni do przestrzeni miejskiej. Na terenie objętym inwestycją planowana jest także budowa nowego parkingu.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w przetargu do 9 sierpnia. Całość przedsięwzięcia współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota dofinansowania wynosi aż 8 mln zł.

Plan remontu ul. Emilii Plater jest zapowiadany od dłuższego czasu. Projekt budowlano-wykonawczy został już przygotowany w 2018 roku, jednak brakowało środków na jego realizację.