Spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą z mieszkańcami działającymi w ramach Stowarzyszenia Stołczyn Po Sąsiedzku

Spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą z mieszkańcami działającymi w ramach Stowarzyszenia Stołczyn Po Sąsiedzku

W jednym ze szczecińskich centrów społecznościowych, Domu Sąsiedzkim WARTOWNIA, miało miejsce istotne spotkanie, na którym obecny był Komendant Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, nadkom. Rafał Rybarczyk. Spotkanie odbyło się z udziałem członków i sympatyków Stowarzyszenia Stołczyn Po Sąsiedzku. Główny temat dyskusji dotyczył problemów związanych z narkotykami oraz kwestii bezpieczeństwa występujących na terenie pełnionym przez komendanta.

Stowarzyszenie Stołczyn Po Sąsiedzku to grupa aktywnych mieszkańców, którzy angażują się w życie swojej dzielnicy, promując wspólne spędzanie czasu, dbałość o bezpieczeństwo sąsiadów i wzajemne wsparcie. Centrum ich działań jest Dom Sąsiedzki Wartownia, miejsce licznych spotkań i różnorodnych inicjatyw mających na celu propagowanie pozytywnych postaw społecznych.

Niedawno Wartownię odwiedził nadkom. Rafał Rybarczyk, który podczas spotkania rozmawiał z mieszkańcami na temat problemu narkotyków i uzależnień. Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest zrozumienie mechanizmów uzależnienia oraz jak rodzice czy opiekunowie mogą zauważyć, że coś niepokojącego dzieje się z ich dzieckiem. Komendant Rybarczyk omówił także kwestie związane z najnowszymi narkotykami dostępnymi na rynku oraz wskazał, jak można je rozpoznać.

Spotkania takie, jak to w Wartowni, organizowane są tam regularnie. W planach są kolejne dyskusje dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Zarówno dla samych mieszkańców, jak i dla policji działającej na tym terenie, priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.