Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymuje umorzenie postępowania wobec matki, która spowodowała śmierć dziecka pozostawiając je w samochodzie

Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymuje umorzenie postępowania wobec matki, która spowodowała śmierć dziecka pozostawiając je w samochodzie

Decyzja o umorzeniu postępowania przeciwko Patrycji W., która w 2022 roku nieumyślnie doprowadziła do śmierci swojego potomka, zostawiając go bez nadzoru w zamkniętym pojeździe, została potwierdzona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sąd ten utrzymał prawomocność wyroku sądu pierwszej instancji.

W środowy dzień Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał werdykt dotyczący sprawy Patrycji W. Oskarżonej oficjalnie o niezamierzone spowodowanie zgonu kilkunastomiesięcznego syna poprzez pozostawienie go samemu sobie w zamkniętym aucie. Następstwem takiego czynu było wystąpienie u malca niewydolności krążeniowo-oddechowej, zasłabnięcia od upału, które skończyło się tragicznie – zgonem dziecka.

Wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji nie uległ zmianie, a całe postępowanie zostało umorzone. Kosztami procesowymi obarczono Skarb Państwa.

– Wyrok jest prawomocny i możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego – przekazała informacje na ten temat Małgorzata Szacoń, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.