Rozkwitające inicjatywy w Szczecinie – "Zielony SBO" przynosi ekologiczne propozycje

Rozkwitające inicjatywy w Szczecinie – "Zielony SBO" przynosi ekologiczne propozycje

Szczeciński Budżet Obywatelski (SBO) na rok 2024, wprowadził nową kategorię znanej jako „Zielony SBO”, skupiającej się na projektach związanych z ochroną środowiska i poprawą estetyki miejskiej. Wśród zgłoszonych propozycji od mieszkańców znajduje się odnowa alei Fałata, stworzenie zielonej ściany na Netto Arenie oraz masowe rozdawanie drzew, krzewów i kwiatów miastu.

Wcześniejsze edycje SBO dzieliły projekty na te, które dotyczyły konkretnych osiedli, oraz takie, które miały wpływ na całe miasto. W 2024 roku jednak, projekty ogólnomiejskie zostały zastąpione przez inicjatywy skoncentrowane na zieleń. Dostępna suma przeznaczona na „Zielone SBO” wyniesie 5 160 000 złotych, co stanowi część całkowitego budżetu SBO na ten rok – 17,2 miliona złotych. Nie można jednak przeznaczyć więcej niż 2 580 000 złotych na pojedynczy projekt, co stanowi połowę puli „Zielonego SBO”.

W sumie, na oficjalnej liście SBO 2024 dopuszczonych do głosowania znalazło się 149 propozycji, z których 25 to projekty zgłoszone w ramach „Zielonego SBO”.