Przyszłoroczny budżet Szczecina zatwierdzony przez Radę Miasta podczas grudniowej sesji

Przyszłoroczny budżet Szczecina zatwierdzony przez Radę Miasta podczas grudniowej sesji

Podczas sesji Rady Miasta, która miała miejsce 12 grudnia bieżącego roku, miejski parlament podjął decyzję o uchwaleniu budżetu Szczecina na rok 2024. Dokument ten, prezentujący finansowe plany miasta na najbliższe dwanaście miesięcy, określany jest jako „przejściowy”.

Dorota Pudło-Żylińska, pełniąca funkcję Skarbnika Miasta, skomentowała: „W ubiegłym roku opracowaliśmy system pracy z rezerwami celowymi i ogólnymi, co pozwoliło nam przetrwać wiele niepewności i wyzwań. Teraz proponujemy podobną strukturę budżetu. Ten plan finansowy gwarantuje nie tylko stabilność operacyjną, ale także elastyczność w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności”.

Plan budżetowy miasta Szczecin na 2024 rok przedstawia się następująco:
Dochody są szacowane na 3 722 147 323 złote, wydatki wyniosą natomiast 3 673 565 884 złote. Plany zakładają osiągnięcie nadwyżki w wysokości 48 581 439 złotych.

Głównym priorytetem dla finansowej strategii miasta jest odpowiedzialność i zapewnienie środków na realizację ustawowych zobowiązań, jednocześnie umożliwiając dalszy rozwój Szczecina. W tym celu planowane jest zwiększenie wydatków w kluczowych obszarach działania miasta, takich jak edukacja, pomoc społeczna i gospodarka komunalna, ze szczególnym naciskiem na codzienne zadania. Łącznie, wydatki w tych dziedzinach mają osiągnąć blisko 2,3 miliarda złotych.