Podwyższone opłaty za wodę i ścieki dla mieszkańców Szczecina – decyzja Wód Polskich

Podwyższone opłaty za wodę i ścieki dla mieszkańców Szczecina – decyzja Wód Polskich

Zgodnie z nowymi taryfami, zatwierdzonymi przez Wody Polskie, mieszkańcy Szczecina od 20 grudnia br. będą musieli zapłacić więcej za wodę i ścieki. Podczas gdy ceny metra sześciennego zostaną podniesione, koszty abonamentu udało się nieco obniżyć. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK) tłumaczy konieczność podwyżek wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i paliw.

Po ponad rocznym procesie analizy wniosku, Wody Polskie zatwierdziły zmiany w taryfach opłat za wodę i ścieki, które mają wejść w życie od 20 grudnia. Hanna Pieczyńska, rzecznik ZWiK, wskazała na dynamiczny wzrost cen prądu, gazu i paliw w ostatnich miesiącach jako jeden z głównych powodów decyzji o podwyżkach. Wyraziła swoje rozczarowanie faktem, że branża wodno-kanalizacyjna, w porównaniu do innych sektorów gospodarki, nie miała możliwości waloryzacji swoich kosztów.

Pieczyńska podkreśliła, że poza kosztami energii i paliw, ZWiK musiał zmierzyć się również z kilkukrotnymi podwyżkami cen środków niezbędnych do czystej i bezpiecznej wody oraz oczyszczania ścieków. Wskazała na to, że te czynniki skłoniły ZWiK do redukcji inwestycji i ograniczenia wydatków na utrzymanie infrastruktury.

Przywołując rolę ZWiK jako istotnego elementu infrastruktury krytycznej, rzecznik podkreśliła znaczenie działalności zakładu dla bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina i lokalnej gospodarki. Upewniła, że bez solidnych dostaw wody nie ma mowy o przetrwaniu, ani o prowadzeniu produkcji na odpowiednim poziomie.