Podnoszenie nielegalnych dochodów poprzez fałszywe fakturowanie VAT – kilkanaście osób z oskarżeniami

Podnoszenie nielegalnych dochodów poprzez fałszywe fakturowanie VAT – kilkanaście osób z oskarżeniami

W sprawie fałszywego fakturowania VAT, kilkanaście osób związanych z różnymi firmami usłyszało zarzuty. Zgodnie z tymi zarzutami, wykorzystywano 148 niewłaściwych faktur VAT na kwotę blisko 27 milionów złotych, co stanowiło działanie przestępcze. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie we współpracy z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu.

Przestępstwo polegało na tym, że osoby reprezentujące te firmy korzystały z fałszywych faktur VAT. Dokumenty te zawierały nieprawdziwe informacje o faktach, które mogły wpływać na ustalenie należności podatkowych. Te nierzetelne faktury nie odzwierciedlały prawdziwych transakcji biznesowych i były używane do unikania lub zmniejszania płatności podatku VAT.

2 października 2023 roku policjanci z Wrocławia aresztowali Łukasza S., prezesa dużego przedsiębiorstwa akcyjnego we Wrocławiu, który pełnił rolę pośrednika w schemacie karuzelowym dostaw. Policjanci z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeszukali dom aresztowanego prezesa w poszukiwaniu dowodów.