Planowano kiedyś ZOO w Szczecinie? Analiza możliwości

Planowano kiedyś ZOO w Szczecinie? Analiza możliwości

Szczecin, będący jednym z największych polskich miast, nie posiada na swoim terenie ogrodu zoologicznego. Ten fakt budzi mieszane uczucia – niektórzy uważają, że takie miejsca to jedynie przestrzenie do wykorzystywania zwierząt, inni natomiast widzą w nich szansę na ochronę zagrożonych gatunków. Czy jednak kiedykolwiek poważnie rozważano utworzenie ZOO w Szczecinie? Gdzie aktualnie znajduje się najbliższy ogród zoologiczny?

Kwestia ta była podejmowana już na początku wieku XXI, ale nigdy nie zaowocowała konkretnymi deklaracjami. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy radna Bezpartyjnych – Jolanta Balicka – skierowała do odpowiednich instytucji pytanie dotyczące możliwości utworzenia ogrodu zoologicznego na terenie Szczecina.

Odpowiedzi udzielił Michał Przepiera, stwierdzając, że pomysł ten nie pojawił się dotychczas ze strony mieszkańców ani organizacji społecznych. Wskazał również, że urząd jest otwarty na propozycje ze strony biznesu pod warunkiem, że gmina nie będzie zmuszona do dofinansowania przedsięwzięcia.