Pierwszy statek obsłużony na nowym Nabrzeżu Dąbrowieckim w porcie morskim Szczecin

Pierwszy statek obsłużony na nowym Nabrzeżu Dąbrowieckim w porcie morskim Szczecin

W szczecińskim porcie morskim, na świeżo utworzonym Nabrzeżu Dąbrowieckim, miała miejsce obsługa pierwszego statku. Był to chemikaliowiec o nazwie City Island, który zabrał na pokład ładunek składający się z 18 tysięcy ton kwasu siarkowego. Powstanie nowego nabrzeża jest częścią większego programu mającego na celu usprawnienie dostępu do portu morskiego w Szczecinie, szczególnie w rejonie Basenu Kaszubskiego.

W ciągu ostatnich lat obraz portu morskiego w Szczecinie drastycznie się zmienił. Ogromne inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury dostępowej drogowej i kolejowej, jak również zakończenie pogłębiania toru wodnego prowadzącego do Świnoujścia do 12,5 metra, znacznie wpłynęły na jego rozwój. Niestety nie udało się dopasować czasowo modernizacji toru wodnego z przebudową basenu portowego i nabrzeży, co sprawiło, że powstały potencjał wykorzystywany jest obecnie jedynie w niewielkim stopniu. Jednakże, sytuacja ta ma szansę ulec zmianie dzięki obecnie realizowanym inwestycjom.

Jak informowaliśmy na łamach „Rynku Infrastruktury” w ostatnich tygodniach, prace w rejonie Kanału Dębickiego są już w zaawansowanej fazie. Planowane jest jego pogłębienie i poszerzenie, przebudowa dwóch dotychczasowych nabrzeży oraz budowa dwóch nowych, co umożliwi obsługę jednostek z zanurzeniem do 11 metrów. Mówimy tutaj o masowcach zdolnych do przewożenia nawet 45-50 tysięcy ton ładunku. Równocześnie trwa projekt modernizacji rejonu Basenu Kaszubskiego, który również ma zostać pogłębiony do 12,5 metra. Planowane jest tam także unowocześnienie czterech nabrzeży oraz budowa kolejnego – Nabrzeża Dąbrowieckiego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ocenia stopień zaawansowania tych inwestycji na 90%. Prace te są realizowane przez Korporację Budowlaną DORACO w ramach kontraktu o wartości blisko 223 mln zł.