Nowe podejście do zarządzania odpadami: planowane Szczecińskie Centrum Biorecyklingu

Nowe podejście do zarządzania odpadami: planowane Szczecińskie Centrum Biorecyklingu

Założenie spółki o nazwie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu jest następnym etapem w procesie tworzenia ekologicznej oraz bezpiecznej kompostowni dla bioodpadów. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla uzupełnienia miejskiego systemu zarządzania odpadami.

Wśród najważniejszych elementów efektywnej i przyjaznej dla środowiska strategii zarządzania odpadami w naszym mieście znajdują się: zapewnienie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, stworzenie sieci Ekoportów oraz tzw. minipszoków, a także budowa i uruchomienie EcoGeneratora – instalacji służącej do termicznego przetwarzania odpadów. Jest to zestaw działań, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez dbałość o środowisko. W naturalny sposób rozszerza się on o nowy projekt: stworzenie nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów – typu odpadów, które zazwyczaj trafiają do brązowych pojemników.

Bioodpady to największy pod względem wagi składnik odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina, a ich ilość wynosi około 20 tys. ton rocznie. Na dzień dzisiejszy większość z nich jest przewożona do dwóch oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów instalacji: w Leśnie Górnym i w Łęczycy. Transport ten realizowany jest na mocy umów zawartych z Gminą Police oraz Gminą Stargard.