Nadchodzi Męskie Granie – przygotowania do jednego z największych plenerowych wydarzeń roku

Nadchodzi Męskie Granie – przygotowania do jednego z największych plenerowych wydarzeń roku

Coraz bliżej jest jeden z najważniejszych plenerowych wydarzeń roku, a wszyscy zaangażowani pracują gorliwie nad jego przygotowaniami. Plan dodatkowej komunikacji miejskiej jest już ustalony, a także prowadzone są działania porządkowe w celu ułatwienia dostępu do terenu koncertu. Z pewnością Męskie Granie będzie gotowe na czas!

W dniach 16 i 17 czerwca komunikacja miejska funkcjonować będzie ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy. Przewidziane są zarówno przedłużone godziny pracy linii autobusowych, jak i wprowadzenie dodatkowych połączeń, które ułatwią uczestnikom imprezy powroty do domów. W okolicy miejsca koncertów pojawi się więcej personełu odpowiedzialnego za ruch drogowy, który służyć będzie pomocą oraz informacją dla potrzebujących. Ponadto, częstotliwość opróżniania koszy na śmieci zostanie zwiększona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu imprezy.

Aktualnie służby odpowiedzialne za porządek na terenie koncertu wykonują prace takie jak koszenie trawy, usuwanie dzikich krzewów czy zbieranie nieczystości. Dodatkowo, oczyszczane są parkingi oraz drogi dojazdowe w rejonie lotniska. Teren ZDiTM przeznaczony na zaplecze techniczne Męskiego Grania został już uporządkowany i zabezpieczony. Warto również wspomnieć, że podczas trwania wydarzenia liczba osób odpowiedzialnych za ochronę miejskiego parkingu zostanie zwiększona.