Modernizacja infrastruktury w okolicach stacji Żelechowa jako część inwestycji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Modernizacja infrastruktury w okolicach stacji Żelechowa jako część inwestycji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

W mieście Szczecin, w obszarze przyległym do stacji Żelechowa, realizowane są prace modernizacyjne, które objęły m.in. budowę nowego parkingu, zatoki autobusowej, jak również chodników i ścieżek prowadzących do peronów. Wszystko to jest elementem większego przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Nieopodal ulicy Bogumińskiej już ukończono prace związane z ułożeniem nawierzchni dla przystanku autobusowego oraz peronu. Na tym etapie ustawiono również krawężniki. Ponadto, w ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono proces układania kabli, które będą zasilaniem dla tablic informacyjnych oraz oświetlenia. Wciąż jednak w trakcie realizacji znajdują się różnego rodzaju elementy małej architektury.

W pobliżu ulicy Żelaznej natomiast finalnie uformowano nawierzchnię przeznaczoną dla miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej. Prócz tego, poddano modyfikacjom system kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt tych prac modernizacyjnych wynosi ponad 6 milionów złotych. Ostatecznym celem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest stworzenie połączeń między Szczecinem a Gryfinem, Stargardem, Goleniowem oraz Policami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pociągi w ramach tej inwestycji mogą wystartować już w marcu przyszłego roku.