Marcin Biskupski dołącza do kolegium zastępców prezydenta Szczecina Piotra Krzystka

Marcin Biskupski dołącza do kolegium zastępców prezydenta Szczecina Piotra Krzystka

Z dniem 1 czerwca, Marcin Biskupski zostanie wprowadzony do grona zastępców prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka. Jego obszar odpowiedzialności obejmie kwestie związane z edukacją, wsparciem społecznym, kulturą oraz sportem.

Kolegium prezydenckie w bieżącej kadencji składa się z Anny Szotkowskiej, Michała Przepiery, Łukasza Kadłubowskiego i nowo dodanego Marcina Biskupskiego. Zespół ten jest dopełniony przez skarbnika miasta Dorotę Pudło-Żylińską oraz sekretarza miasta Ryszarda Słokę.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wyjaśnił, że te zmiany są wynikiem rozmów prowadzonych z Koalicją Obywatelską. Podkreślił, że ustalenia o współpracy zostały zawarte jeszcze przed wyborami. Wyraził swoje zadowolenie z faktu, że rozmowy miały charakter przyjazny i konstruktywny. Cieszy się na współpracę z Marcinem, który jest nie tylko doświadczonym samorządowcem, ale także cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców. Potwierdza to jego wynik w ostatnich wyborach samorządowych.

Wprowadzenie Marcina Biskupskiego na stanowisko zastępcy prezydenta nie oznacza jednak, że dotychczasowa wiceprezydent miasta, Lidia Rogaś, pożegna się z Urzędem Miasta. W aktualnej kadencji będzie pełniła rolę pełnomocnika prezydenta miasta ds. oświaty.