Kwestionariusz dofinansowania wymiany pieców w Szczecinie

Kwestionariusz dofinansowania wymiany pieców w Szczecinie

Rozpoczęcie procedury ubiegania się o środki finansowe na modernizację systemu grzewczego w domach szczecińskich mieszkańców, przewiduje anonimowy proces zgłoszenia. W związku z tym, potrzebne jest wypełnienie ankiety, której celem jest zebranie informacji dotyczących ilości starych, nieefektywnych pieców, które pozostają do wymiany na terenie Szczecina.

Miasto Szczecin ma zamiar wdrożyć procedurę przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”. Wszystkie osoby, które są zainteresowane uzyskaniem finansowego wsparcia w przyszłości na usunięcie starego pieca, są zachęcane do wypełnienia specjalnego kwestionariusza.

Sylwia Cyza-Słomska, reprezentująca magistrat miasta Szczecin, wyjaśnia, że głównym celem tej akcji jest ocena rzeczywistego zapotrzebowania na modernizację systemów grzewczych wśród mieszkańców Szczecina. Dodaje również, że program miejski zostanie uruchomiony po uzyskaniu odpowiednich funduszy przez Gminę Miasto Szczecin.