Kumulacja problemów na linii kolejowej Wrocław-Szczecin z powodu pożaru

Kumulacja problemów na linii kolejowej Wrocław-Szczecin z powodu pożaru

Wskutek wybuchu ognia w hali, w której przechowywane były substancje chemiczne, został przyhamowany ruch pociągów na torach prowadzących z Wrocławia do Szczecina przez Zieloną Górę. Ponadto, konieczne stało się odcięcie napięcia w sieci trakcyjnej, co dodatkowo skomplikowało sytuację.

Podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową, czyli PKP PLK, poinformował o wprowadzeniu alternatywnego środka transportu dla pasażerów – autobusów zastępczych. Komunikaty dotyczące zmian w rozkładach jazdy są regularnie przekazywane na stacjach oraz przystankach, a także bezpośrednio w pociągach. Ostateczna decyzja o wznowieniu ruchu na linii kolejowej będzie należała do straży pożarnej, która musi najpierw sprawdzić stan infrastruktury kolejowej.

Pożar, który spowodował te utrudnienia, wybuchł w Zielonej Górze – konkretnie w dzielnicy Przylep. Źródło ognia znajdowało się alarmująco blisko torów kolejowych, co przyczyniło się do wprowadzenia wyżej wymienionych ograniczeń.