Kino Pionier w Szczecinie: Potencjalny scenariusz na przyszłość

Kino Pionier w Szczecinie: Potencjalny scenariusz na przyszłość

Na przyszłość istnieją różne możliwości dla Kina Pionier, które zostało nabyte przez miasto Szczecin pod koniec zeszłego roku. Wśród tych pomysłów jest utworzenie nowej instytucji kulturalnej, przekształcenie go w filię już działającej instytucji lub nawet przekazanie zarządzania prawem do prywatnego operatora lub organizacji pozarządowej. Dorota Serwa podkreśla jednak, że pomimo różnorodności pomysłów, ważne jest, aby skonfrontować je z konkretnymi danymi finansowymi.

Do końca kwietnia bieżącego roku, Kino Pionier będzie nadal zarządzane przez obecnych właścicieli. Jednak w tym okresie, miasto musi już skonstruować program dalszej działalności dla kina. Przyznała to Dorota Serwa podczas rozmowy z Gabrielem Augustynem, dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecina. Na ten moment istnieje kilka propozycji dotyczących zarzadzania tym historycznym miejscem.

Serwa mówiła o możliwości przeprowadzenia konsultacji branżowych ze specjalistami z dziedziny kinematografii. Wskazała też na rosnącą popularność inicjatyw filmowych, ambitnego kina i klasyków filmowych, które coraz bardziej oddzielają się od masowego rynku kinowego. Zamierza wsłuchać się w głosy ekspertów z branży filmowej, aby lepiej określić, jaką powinna być przyszłość Kina Pionier.

Serwa przedstawiła kilka pomysłów na potencjalnego zarządcę Kina Pionier. Wśród nich jest stworzenie nowej instytucji kulturalnej. Postawiła jednak pytanie, co by to oznaczało i jakie obowiązki wiązałyby się z tą decyzją. Inny pomysł to przekształcenie kina w filię istniejącej instytucji kulturalnej. Serwa zastanawia się, czy to jest właściwe rozwiązanie i która instytucja byłaby gotowa przejąć zarządzanie kinem. Ostatecznie, można przeprowadzić konkurs na operatora, który mógłby być organizacją pozarządową lub prywatnym operatorem zdolnym do programowania działalności kina zgodnie z wyobrażeniem miasta.