Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców przekonują, że Szczecin wymaga zmiany władzy

Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców przekonują, że Szczecin wymaga zmiany władzy

Tło znanego jako „zielony pałac” stało się w sobotę miejscem, gdzie reprezentanci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców argumentowali, że miasto Szczecin potrzebuje nowej siły sterującej. Zielony pałac to popularna nazwa dla budynku ratusza w Szczecinie, miejsca pracy prezydenta miasta, urzędników oraz radnych. Według przedstawicieli Konfederacji, Szczecin sprawiłby sobie przysługę, dostając nowy bodziec do rozwoju od nich samych.

Dariusz Olech jest kandydatem na stanowisko prezydenta oraz radnego po stronie prawobrzeża miasta. W dniu dzisiejszym pokazał on pierwsze kontury swojego programu. Jego zdaniem, istotne jest skoncentrowanie się na kilku kluczowych obszarach: tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi biznesu w Szczecinie, modernizacji urzędu miasta poprzez wdrażanie nowych technologii, tworzeniu miasta przyjaznego dla obywateli przez zmianę regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, dawanie większych uprawnień uchwałodawczych radom osiedli, walce z deficytem budżetowym, obniżaniu podatków oraz wprowadzaniu nowych perspektyw na temat miejskiej komunikacji.