Inwestycja w Trasę Północną w Szczecinie

Inwestycja w Trasę Północną w Szczecinie

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Szczecin otrzyma finansowanie na realizację trzeciego etapu budowy Trasy Północnej. Kwota ta wynosi blisko 250 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji, utworzenie dwupasmowej drogi znacznie skróci czas podróży z centrum miasta do północnych obszarów Szczecina oraz Polic.

Elementem kluczowym tego trzeciego etapu jest konstrukcja trasy, która będzie miała około 3,6 kilometrów długości. Projektowany odcinek drogi rozpocznie się na ulicy Łącznej – miejscu zakończenia drugiego etapu budowy – a zakończy na ulicy Szosa Polska.

Podczas konferencji prasowej, zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera, omówił parametry Trasy Północnej, które są już dobrze znane z poprzedniego etapu. Zgodnie z tymi planami, trasa będzie zawierać dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każdy, a także ścieżki rowerowe po obu stronach drogi.

Znaczenie tej inwestycji podkreślił również podczas konferencji. Zauważył, że obecny układ drogowy w północnej części miasta, bez zrealizowanego jeszcze trzeciego etapu, jest niewystarczający. „Ruch odbywa się tak naprawdę ulicą Bogumińską, gdzie jest trudne skrzyżowanie z ul. Hożą, tworzą się korki” – zaznaczył.