Alarmująca sytuacja w Szczecinie: nielegalne składowisko substancji toksycznych

Alarmująca sytuacja w Szczecinie: nielegalne składowisko substancji toksycznych

Zagrożenie ekologiczne na ogromną skalę stwarza nielegalnie składowane kilkaset tysięcy litrów substancji niebezpiecznych w Szczecinie, przy jednym z kanałów Odry. Są to substancje trujące, łatwopalne oraz żrące, których obecność stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Taka sytuacja jest kolejnym przykładem na nieadekwatne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi w Polsce, które sprawia, że organy administracyjne stają wobec problemu, którego rozwiązania nie są w stanie zidentyfikować.

Problem ten został zauważony cztery miesiące temu, kiedy ujawniono nielegalne składowisko setek tysięcy litrów szkodliwych odpadów przemysłowych i innych substancji, które są nie tylko toksyczne, ale również żrące i łatwopalne. Te materiały stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także dla życia biologicznego, w tym ludzi. Właściciel ziemi, na której znajduje się to składowisko, miał wcześniej zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Niestety, jego uprawnienia do tego typu działalności wygasły już w 2020 roku.