Adwokat Szymon L. skazany na 7 lat więzienia i grzywnę 36 tysięcy złotych

Adwokat Szymon L. skazany na 7 lat więzienia i grzywnę 36 tysięcy złotych

Sąd w Szczecinie, działając na podstawie aktu oskarżenia wysłanego przez pion Prokuratury Zachodniopomorskiej, wydał wyrok skazujący adwokata Szymona L. Całość kary to siedem lat pozbawienia wolności oraz grzywna w sumie wynosząca 36 tysięcy złotych – taką informację przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak dodatkowo ustalił sąd, Szymon L. zostaje także objęty zakazem wykonywania zawodu adwokata oraz wszelkich działań gospodarczych wiążących się z poradnictwem prawnym na okres siedmiu lat. Okres zawieszenia zawodu, który miał miejsce od 20 stycznia 2020 roku, został zaliczony na poczet wymierzonej kary.

Oprócz tego, sąd zarządził naprawienie szkód wyrządzonych dwóm poszkodowanym osobom poprzez wypłacenie im łącznej sumy 31 tysięcy złotych. Szymon L. musi także pokryć koszty procesu oraz opłaty sądowe.

W ramach tej samej sprawy wyroki otrzymali także Marek Z. i Remigiusz G., skazani na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. Trzy dodatkowe osoby otrzymały wyrok z warunkowym zawieszeniem kary. Sąd orzekł również, że Małgorzata R.-Z. przez dwa lata nie ma prawa wykonywać zawodu psychologa i psychoterapeuty. Wszystkie wydane wyroki nie są jeszcze prawomocne.

Prokurator oskarżył Szymona L., że wspólnie z Markiem Z. posługiwali się wpływami w instytucjach państwowych, w tym Komisariacie Policji Szczecin-Niebuszewo oraz Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo. W ten sposób doprowadzili pokrzywdzoną do rozporządzenia swoim majątkiem na niekorzyść, co wiązało się z kwotą 30 tysięcy złotych, a także próbowali doprowadzić do podobnej sytuacji z kwotą 100 tysięcy złotych.