3 miejsce dla Szczecina w raporcie Water City Index

3 miejsce dla Szczecina w raporcie Water City Index

Szczecin zajął 3 miejsce w raporcie Water City Index 2022. Raport bada efektywność wykorzystywania zasobów wody w polskich miastach. Sprawdzamy więcej szczegółów na temat raportu. 

W Szczecinie dobra gospodarka wodna 

Raport Water City Index 2022 opublikowano 18 października podczas Kongresu, która nosi nazwę Miasto-woda-jakość życia. Konferencja odbywała się we Wrocławiu.  Była to czwarta edycja wydarzenia. W raporcie wzięło udział ponad 200 miast. Podzielono je na metropolie, miasta na prawach powiatu, a także miasta, które posiadają co najmniej 20 tys. mieszkańców. Autorzy raportu poddali cztery obszary funkcjonowania miast w zakresie gospodarki wodnej.  Opisano „życie”, „zagrożenie”, „gospodarka i biznes” oraz „kultura i mieszkańcy”. W każdej kategorii badano inne czynniki. 

Szczegóły raportu 

Czynnik życie bazował na takich danych, jak cena i zużycie wody w mieście, cena i produkcja ścieków czy gęstość sieci wodociągowej. Z kolei w kategorii zagrożenie badano udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną oraz liczbę awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci. W dziedzinie gospodarki sprawdzano zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę mostów w stosunku do długości cieków w mieście. Kultura i mieszkańcy to takie wskaźniki jak długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta czy udział parków. 

Kto zwyciężył w raporcie?

Wśród metropolii Szczecin uplasował się na trzeciej pozycji. Na podium stanęły takie miasta jak Gdańsk i Kraków. W badaniu doceniono Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.